Overzicht vieringen


Zo/ 10 december

Eerste collecte: Diaconie, Kerk in Actie. Kinderen in de knel: ontheemde kinderen op weg naar een toekomst.
Tweede collecte:  Kerk, Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van de Weg, orde van dienst
16.30 uur: ds. Niek Scholten, Vesper
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Goedvree, Hoevelaken
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Do/ 14 december

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Lydia Meiling

Vr/ 15 december

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Myanmar – Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico’s op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat


Toelichting op de 2e collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente
Ook in de komende periode wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven, door rond het thema “Leren en bezinnen” momenten te creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse Bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast speciale thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Myanmar


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >