Overzicht vieringen


Zo/ 17 december

Eerste collecte:  Diaconie, Binnenlands diaconaat; hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Tweede collecte:  Kerk, Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sietske van der Hoek, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal
18.30 uur: ds. B.J. van Assen, Moerkapelle
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds.  Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras

Vr/ 22 december

’t Huis aan de Poel
14.00 uur: Kerstdienst in het Restaurant van ’t Huis aan de Poel voor bewoners en aanleunbewoners.
Voorgangers: Pastor Jan Adolfs en dhr. Wim Vreeken m.m.v. het koor “The Jewels/Pamfanos”


Toelichting op de 1e collecte: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Hulp en Perspectief


Toelichting op de 2 collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Ook in het nieuwe jaar is er voor het jeugd en jongerenwerk weer van alles te doen: naast de crèche en Kerk op Schoot voor de jongsten zijn dat Kinderdienst Kruiskerk en Kinderkerk Paaskerk, Kliederkerk, het verzorgen van tienerdiensten, het geven van basiskatechese, contact met diverse schoolklassen en vooral niet te vergeten: mooie verhalenbijeenkomsten alsmede het plaatselijk studentenwerk, en natuurlijk voor dit alles de verzorging van de PR. Voor velen, ook voor ouders, betekent dit een kennismaking met bijbelverhalen en het leren ontdekken van de waarde van het geloof. De opbrengst van deze collecte is bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze initiatieven.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugd- en jongerenwerk


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >