Overzicht vieringen


Zo/ 24 december

Eerste collecte:  Diaconie, Kerkwebradio
Tweede collecte:  Kerk, PKN. Kinderen en jongeren: inleven in het kerstverhaal

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, ochtendgebed, orde van dienst
16.30 uur: ds. Roel Knijff, kinderkerstviering
22.00 uur: ds. Roel Knijff, kerstavonddienst, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: zie Kruiskerk
16.30 uur: ds. Barbara de Groot en ds. Esther Weijenberg, kinderkerstviering
21.30 uur: ds. Barbara de Groot, kerstavonddienst, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Lingen, Kinderdijk
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: pastor Eric Citroen, orde van dienst.


Toelichting op de 1e collecte: Kerkwebradio
Door de Kerkwebradio is het mogelijk om thuis de kerkdienst mee te kunnen luisteren. Dit wordt zeer op prijs gesteld door mensen die door ouderdom en/of ziekte niet meer naar de dienst kunnen komen. De diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt ook de onderhoudskosten van de kastjes. De gebruikskosten van ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw bijdrage

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkwebradio


Toelichting op de 2 collecte: Kinderen en Jongeren: Inleven in het kerstverhaal: GA MEE
Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen … Het kerstverhaal kent talloze personages die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk gaan jongeren dit jaar letterlijk op pad en kruipen ze in de huid van deze personages uit het verhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven. Met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij deze actie bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. KerstChallenge


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >