Overzicht vieringen


Zo/ 3 december

Eerste collecte:  Diaconie, Kerk in Actie. Kinderen in de knel: nieuwe kansen voor straatkinderen
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. J.H. Lammers, Nijkerk
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: dhr. Kick Koldewijn, orde van dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk

Vr/ 8 december

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.
Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Oeganda


Toelichting op de 2e collecte: Communicatie in onze gemeente
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk daarom actiever en soms ook professioneler onder de aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu vormen sociale media belangrijke platformen waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud/beheer van de website, technische ondersteuning, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >