Overzicht vieringen


Zo/ 26 november

Eerste collecte:  Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, PKN pastoraat: met het oog op het einde

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, Gedachtenisdienst, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Gedachtenisdienst, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: ds. H.J. Lam, Moordrecht
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Sietske van der Hoek, Heilig Avondmaal, orde van dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Do/ 30 november

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen

Vr/ 1 december

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel kinderen, jongeren en studenten hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande (jeugdwerk)activiteiten, zoals Kinderkerk, Tienerdiensten, Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Daarnaast worden er ook (kleinschalige) diaconale activiteiten georganiseerd binnen jeugd- en studentenwerk, o.a.  in samenwerking met scholen en studentenverenigingen. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale werkvormen en activiteiten te ontwikkelen en die bij kinderen, jongeren en studenten onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat


Toelichting op de 2e collecte: PKN Pastoraat: Met het oog op het einde
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld ziekenhuis- of verpleeghuispastoraat. Voor mensen in deze omgeving is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. Maar vaak is bij een bezoek “het er zijn voor de ander” het aller belangrijkst. Met uw gift steunt u het werk van de geestelijk verzorgers en groepen vrijwilligers uit kerkelijke gemeenten die zich met deze vorm van pastoraat bezig houden.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. PKN pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >