Overzicht vieringen


Zo/ 19 november

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Derde Wereldhulp
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Dirk Wolse, dienst met muzikaal karakter, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek

Vr/ 24 november

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp
Voor velen van jullie is de stichting SDWH een bekende stichting. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in India, om precies te zijn aan de oostkust van dit land. Elk kind wordt in het huis opgenomen, nadat ze al veel hebben moeten doorstaan op straat en met hun families en alle kinderen zijn ook al wees.
Wat de stichting voor ogen heeft, is om alle kinderen in veiligheid op te voeden, scholing te bieden en dat ze later op eigen benen zich kunnen redden, met een opleiding die bij hen past.
Dat de natuur op zijn kop staat ondervinden ze in India ook. Het kindertehuis heeft veel eigen grond waar ze veel groente en rijst verbouwen.
De afgelopen periode is er veel regen gevallen, meer dan andere jaren, waardoor delen van het rijstveld en de groente verloren is gegaan.
De inflatie van schoolspullen en kleding is ook goed te merken, de leiding in het huis heeft nu ook voor meisjes- en jongensondergoed gevraagd.
Het werk binnen de stichting staat niet stil, kunnen we weer op jullie rekenen?

www.SDWH.nl

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. SDWH


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze wijken mogelijk te maken, zoals in het ziekenhuis, in zorgcentra; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en Pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >