Overzicht vieringen


Zo/ 22 oktober

Eerste collecte:  Diaconie, Werelddiaconaat – Indonesië: sterke vrouwen in de kerk
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van de Weg, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. de Koeijer, Ermelo
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Barbara de Groot, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Sujin Rosie

Vr/ 27 oktober

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: K.i.A.: Werelddiaconaat Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. . KIA Indonesië


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze wijken mogelijk te maken, zoals in het ziekenhuis, in zorgcentra; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en Pastoraat


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >