Overzicht vieringen


Zo/ 5 november

Eerste collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
Tweede collecte:  Kerk, Zending – Colombia: Sociaal bewogen predikanten opleiden

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
16.30 uur: Muzikale vesper, liturg: ds. Klaas Holwerda
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
16.00 uur: ds. Barbara de Groot, Kliederkerk (incl. maaltijd tot ca 18.15 uur)
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
18.30 uur: ds. M.J. Paul, Oegstgeest
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Femke Stock

Vr/ 10 november

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel kinderen, jongeren en studenten hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande (jeugdwerk)activiteiten, zoals Kinderkerk, Tienerdiensten, Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Daarnaast worden er ook (kleinschalige) diaconale activiteiten georganiseerd binnen jeugd- en studentenwerk, o.a.  in samenwerking met scholen en studentenverenigingen. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale werkvormen en activiteiten te ontwikkelen en die bij kinderen, jongeren en studenten onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Jeugddiaconaat


Toelichting op de 2e collecte: KiA Zending: Colombia Sociaal bewogen predikanten opleiden
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Haar cursussen gaan onder meer over gezinspsychologie, jeugdwerk, vredesopbouw en contextueel bijbellezen. Op hun beurt leren de studenten om jongeren helpen te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit vervallen. Zo rust ze, samen met haar Colombiaanse collega’s, deze toekomstige predikanten toe om straks met gemeenteleden om te zien naar anderen. Wij willen u van harte vragen dit werk financieel te steunen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Colombia


Overzicht collecte-opbrengsten 2e kwartaal 2023 >