Activiteiten in de Kruiskerk.

Voor kerkbezoek of bijeenkomsten is aanmelding verplicht.
Mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en de longen behoren tot de groep ‘kwetsbare mensen’. Het RIVM adviseert kwetsbare mensen om contact met andere mensen te vermijden tijdens de corona crisis. Meld jezelf alleen aan als je klachtenvrij bent.

Kerken in corona tijd

Vooraf
Ook in deze periode willen we de kerk gebruiken voor diensten en activiteiten.

Om gebruikers, w.o. ook bezoekers en huurders, met inachtneming van de overheidsmaatregelen en richtlijnen van de PKN veiligheid te bieden zijn gebruiksregels opgesteld. Iedere gebruiker kent zijn of haar verantwoordelijkheid en houdt zich aan de gebruiksregels.

De regels staan in het Gebruiksplan dat vastgesteld is door de kerkenraad. Het Gebruiksplan staat op de website en is bij de koster in te zien. Wijziging van het plan worden via website en Kruispuntjes vermeld.
Het dagelijks beheer van het kerkgebouw en uitvoering van het Gebruiksplan wordt gedaan door de koster of hulpkoster en de medewerkers. Zij zijn herkenbaar aan hun hesje.
In deze info staan de gebruiksregels verkort aangegeven.

De ruimte voor personen is beperkt. In de kerkzaal mogen max. 65 kerkgangers, in de Pauluszaal 10, in de Bankraszaal 6 en in de predikantskamer 3 personen tegelijk aanwezig zijn.
Na gebruik worden ruimten en gebruikte voorwerpen/inventaris gereinigd.

Belangrijk is dat voor iedereen de anderhalve meter regel aldoor geldt en mensen die ziekteverschijnselen hebben niet toegelaten worden.

Aanmelding kerkdienst en activiteiten

Aanmelding voor een dienst kan tot woensdagavond via

met beantwoording van de gezondheidsvragen.
De vragen, zoals aangegeven door het RIVM, zijn:
Heeft u

 1. in de afgelopen 24 uur klachten als hoesten, verkoudheid, verhoging, benauwdheid, reuk/smaak verlies gehad?
 2. een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid?
 3. het coronavirus gehad of is dit vastgesteld?
 4. een huisgenoot met coronavirus?
 5. Bent u in quarantaine?

Bij ‘JA’ op een van de vragen wordt u niet toegelaten.

Bijwonen van de kerkdienst

De kerkdeuren zijn geopend van 9.30 uur tot 10.00 uur.
Fietsers plaatsen de fiets in de rekken aan de kopse kanten van de bijgebouwen of langs de opritten. Niet op het voorplein.
Ieder houdt anderhalve meter afstand, ook als er buiten gewacht moet worden. Afstandsmarkeringen zijn aangebracht.
Bij binnenkomst heet de deurontvanger u welkom en vraagt naar uw gezondheid. Gebruik de handgel voor u de kerkzaal ingaat.
De plaatsaanwijzer begeleidt u naar een plaats op de stoelen of de banken. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen e.d. meenemen naar uw zitplaats. Liedboek en liturgie worden niet gebruikt. Met de beamer worden de liederen en liturgie geprojecteerd. Eigen liedboek en/of bijbel mogen meegenomen worden en mogen niet achtergelaten worden.
De gemeentezang wordt door een zanggroepje verzorgd. Liederen niet meezingen.
Voor en tijdens de viering wordt er niet gelopen.
Het Avondmaal wordt voorlopig niet gevierd.
Er wordt niet gecollecteerd; bij de uitgang staan collectemandjes.
Na afloop van de dienst geeft de plaatsaanwijzer aan dat u mag weggaan.
Er is na afloop geen ontmoeting, geen koffie of thee.
Voorkom buiten ook groepsvorming.
De toiletten worden niet gebruikt; alleen bij noodzaak. Voor reiniging na gebruik zijn instructie en middelen in het toilet aanwezig. In het damestoilet is slechts één persoon tegelijk aanwezig.

Bijwonen activiteit

Voor het bijwonen van een activiteit gelden eveneens bovenstaande regels.

 • Aanmelding bij de koster.
 • Controle bij binnenkomst.
 • Zittenblijven tijdens de activiteit.
 • Geen zingen.
 • De koster serveert consumptie.
 • Geen groepjesvorming bij weggaan.
 • Toiletgebruik bij noodzaak.

Klik hier voor het Gebruikersplan

Tot slot

Mocht iets onduidelijk zijn of vragen geven, dan kunt u bij de koster terecht.
Wij rekenen op uw medewerking en hopen dat de regels zo kort mogelijk van kracht zullen zijn.
Namens de kerkenraad,
A.C. Winter, voorzitter