Coronamaatregelen

Met ingang van: 22 november 2021

Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona heeft de wijkkerkenraad moeten besluiten opnieuw regels te stellen aan bezoek van de kerkdiensten en versperdiensten. Samengevat gaat het om de volgende regels:

 • Bij klachten: thuisblijven.
 • Bij ontvangst: desinfectie handen, mondkapje tijdens het lopen.
 • Aanmelden aanbevolen, alleen dan is de plaats gegarandeerd
  • aanmelden via aanmeldingsformulier op de website: mogelijk tot en met vrijdag 18.00 uur
  • aanmelden via het mailadres aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl : mogelijk tot en met vrijdag 18.00 uur
  • aanmelden per telefoon 020-641 3826: mogelijk op donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
 • Zitten alleen op de kussentjes.
 • Deurontvangers regelen ook het vertrek uit de kerk na de dienst.
 • Koffiedrinken: niet mogelijk.

Graag uw medewerking!  Henk van der Meulen, scriba