05 Antependium en Kruis

Tijdens een kerkdienst ligt er op deze tafel een gekleurd kleed, het antependium. Een wit kleed ligt er o.a. met Kerst en met Pasen en nog enkele weken daarna. Het paarse kleed ligt er in de weken voor Kerst en Pasen als we ons in de kerk voorbereiden op deze belangrijke feesten.

Zie je dat op het witte kleed een vis staat? De vis is een symbool, een teken, voor Jezus Christus. Hij leefde 2000 jaar geleden. Ook vandaag nog inspireren zijn uitspraken en de verhalen die over hem verteld worden de kerkmensen. Zij noemen zich daarom christenen.

Ook een kruis is een symbool voor Christus, omdat hij daaraan vermoord werd, maar ook omdat daarna zijn ideeën en gedachten nog springlevend gebleven zijn. Heb je gezien toen je de kerk inkwam, dat er boven de deur ook een groot kruis hangt?