08 Gedachtenis en doophoek

In deze nis van de kerk staan twee boeken: het doopboek met de namen van de kinderen die in onze kerk gedoopt zijn. En het gedachtenisboek met de namen van mensen uit de kerk die overleden zijn. Op de tafel liggen witte steentjes. Op elk steentje staat de naam van iemand uit de Kruiskerk, die dit jaar overleden is. Aan het eind van een jaar wordt zo’n steentje aan de familie gegeven en de naam wordt bijgeschreven in het gedachtenisboek.

Verder branden er lichtjes op de tafel: ieder die dat wil kan er een aansteken en daarbij denken aan een bekende die overleden is of aan iemand die het moeilijk heeft. In het laatste geval hoop je op ‘licht’ voor hem of haar. Kerkmensen noemen dat ‘bidden’.

Als je wilt mag je een kaarsje aansteken.