03 Jozef schilderij en lezenaar

Je staat nu voor een soort schilderij dat enkele jaren geleden door kinderen is gemaakt.

Het schilderij laat een van de bijbelverhalen over Jozef zien. Dat verhaal speelde zo’n 4000 jaar geleden. Het was de tijd dat er in Egypte piramides gebouwd werden door farao’s. Ook Jozef leefde een tijd in Egypte.

In de kerk worden de oude verhalen uit de bijbel uitgelegd.

In kinderbijbels worden bijbelverhalen zo verteld, dat kinderen ze kunnen begrijpen. Kijk er maar eens in als jullie er thuis een hebben!

Een heel bekend verhaal uit de bijbel is de geboorte van Jezus, dat we met kerst vertellen. Ken je dat verhaal?

In een kerkdienst wordt er altijd uit de bijbel gelezen. Dat doen we vanaf de lezenaar, die rechts van je op het podium staat. Er ligt een grote dikke bijbel op de lezenaar.