10 Kerkbanken

In deze banken zitten tijdens een kerkdienst mensen. Ze zingen en bidden, ze zijn stil om te kunnen denken, ze luisteren als bijbelverhalen gelezen worden en als erover de betekenis verteld wordt.

Voor kinderen is er speciale aandacht in het begin van de kerkdienst. Daarna gaan ze naar een andere zaal om ook een bijbelverhaal te horen, voor een gesprekje, voor een spelletje of om iets te maken.

Waarom gaan mensen naar de kerk?
Om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Maar ook om iets van God te merken.

Dat gebeurt als ze iets moois horen of als ze een mooi lied zingen. Dat gebeurt ook als ze hoop of moed of inspiratie of troost vinden. Soms komt dat door wat gezegd wordt, soms van de muziek, soms van wat ze zien, soms in stilte.

Als jij ook eens wilt komen, doe dat gerust: elke zondagochtend van 10:00 tot ongeveer 11:15 uur is er een kerkdienst.