02 Orgel en Liedboek

Draai je eens om en kijk omhoog. Je ziet het orgel. Hierop speelt in een kerkdienst de organist.

Kijk goed wat je ziet: twee rijen met toetsen en links en rechts daarvan rijen met knoppen: hiermee kan de organist verschillende geluiden laten horen, bijv. hoge en lage fluiten, trompet, hobo. Orgels zijn de grootste muziekinstrumenten die bestaan.

Bij de deuren waardoor je de kerk ingegaan bent, zie je twee kasten met allemaal boeken: dit zijn de liedboeken waaruit gezongen wordt. Je mag gerust in zo’ n boek kijken. Je kent vast lied 483 wel!
In de kerkdienst begeleidt de organist  op het orgel liederen die de mensen in de kerk zingen. Zingen doen veel mensen die naar de kerk gaan, graag.