Sing Inn

Na een stop van exact 2 jaren is het in maart weer mogelijk een Sing Inn te houden. We doen dat op woensdag 16 maart, vanaf 13.30 uur. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen moeten we uitwijken naar de Bankraszaal, maar dat is geen probleem. Wel willen we graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen
rekenen. Wilt u zich daarom opgeven bij de scriba (telefoon 06 55 17 40 89 of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). We rekenen op een fijne groep zangers.
Peter van Dongen, Henk van der Meulen.