Zondag 23 januari zal er een muzikale vesper in de Kruiskerk gehouden worden waarin een solocantate en een aria van de barokke componist Georg Philipp Telemann worden uitgevoerd. De wijkkerkenraad van de Kruiskerk acht het momenteel helaas niet verantwoord, dat kerkgangers de diensten bezoeken. De diensten zijn daarom alleen online mee te maken. De vesper is om 16:30 uur via een goede livestream te volgen op www.kerkdienstgemist.nl (Amstelveen, Kruiskerk). Van harte bent u uitgenodigd de vesper vanuit uw huiskamer mee te vieren.

 In deze vesper wordt een solocantate door de sopraan Nienke Oostenrijk, uitgevoerd. Ze wordt begeleid door hoboïst Berend van Halsema, cellist Tara Kumar en organist Henk Trommel. De laatste heeft ook de muzikale leiding. Een groepje zangers uit de Kruiskerkgemeente zal de gemeente vertegenwoordigen en de liederen zingen. Liturg is dr. Hanna Rijken, behalve theoloog ook musicus.

Telemanns solocantate Warum verstellst du die Gebärden is een prachtig voorbeeld van een piëtistische cantate uit de barok, veel muzikale uitbeelding van woorden en zinnen, devotie en betrokkenheid op het eigen innerlijk.