Choral Evensong in Kruiskerk

Zondag 26 juni  wordt ’s middags om 16:30 uur een Choral Evensong gehouden in de Kruiskerk in Amstelveen, van der Veerelaan 30a. Onder leiding van Hanna Rijken, predikant en musicus, zingt het Vocaal Theologen Ensemble geheel in Anglicaanse stijl een chant, canticles en avondgebeden. Deze Evensong duurt ongeveer een uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is
vrij, na afloop wordt een deurcollecte gehouden waaruit de onkosten worden bestreden.

Maandelijks is er in de Kruiskerk een muzikale vespers waar vaak eeuwenoude kerkmuziek wordt uitgevoerd. Eén keer per jaar, vaak de laatste vespers voor de zomer, brengt de Kruiskerk een Choral Evensong. Er klinkt een chant met psalm 150, een anthem (‘concertant’ koorstuk) van Vivaldi, een Magnificat en Nunc Dimittis van Brewer en de gebeden worden gezongen. Ook de melodieën van de hymnen die gekozen worden, komen uit de Anglicaanse traditie. Hanna Rijken is in Nederland de expert op het gebied van de Anglicaanse Choral Evensong. Zij is gepromoveerd op en een warm pleitbezorgster van deze Anglicaanse kerkelijke traditie.