In het komende seizoen verwachten we dat koren weer volop zullen kunnen meewerken aan de vespers. Als alles door kan gaan zult u een of meer keren Het Bach Ensemble Amsterdam, de Vesperscantorij,  Linguae atque cordis, Voci Vivaci en het Vocaal Theologen Ensemble horen in cantates, motetten, psalmzettingen en andere liturgische muziek.

Zondag 29 augustus om 16:30 uur begint de eerste muzikale vespers van het seizoen 2021-2022.

Het koor en het orkest van Het Bach Ensemble Amsterdam zullen in deze vespers twee korte cantates brengen. Van Dieterich Buxtehude klinkt cantate BuxWV 15, Der Herr ist mit mir (psalm 118).  Van Johann Sebastian Bach horen we cantate 192, Nun danket alle Gott. Deze cantate is gebaseerd op een koraal (kerklied) dat uit maar drie strofen bestaat. Vandaar dat deze feestelijke cantate ook Bachs kortste is geworden. De muziek is prachtig, de vocale passages zijn ingebed in rijke instrumentale delen waarin behalve strijkers en continuo ook hobo’s en fluiten meespelen. Twee vocale solisten verlenen medewerking, Henriette Feith (sopraan) en Michiel Meijer (bas) en na de door coronavoorschriften gedwongen afwezigheid van ruim een half jaar geeft nu ook het koor van Het Bach Ensemble weer acte de présence.

De muzikale leiding heeft Paulien Kostense. Ds. Niek Scholten uit Aerdenhout is in deze vesper de liturg, terwijl onze ‘eigen’ Henk Trommel de gemeentezang begeleidt en het hoofdorgel bespeelt.

We hopen dat de kerk ‘vol’ ( d.w.z. zo vol als maar mogelijk is) zal zijn, maar aanmelden (mail naar: cantate@kruiskerk-amstelveen.nl) is nodig.