Muzikale Vesper met Bachcantate

Zondag 24 oktober om 16:30 uur begint een muzikale vesper waarin van Johann Sebastian Bach de cantate Aus tiefer Not schrei ich zu dir (BWV 38) wordt uitgevoerd. Voor het eerst sinds lange tijd hoeft u zich niet aan te melden voor deze vesper.  De toegang is vrij en hopelijk is dat voor velen reden om te komen. Na afloop is er een collecte waaruit de kosten van deze vesper betaald worden.

Elke vierde zondag van een maand is er in de Kruiskerk een muzikale vespers met een of enkele van de vele kerkmuzikale schatten van de laatste eeuwen. In deze vesper is dat Bachcantate 38. Het is een cantate gebaseerd op een oud koraal van Luther, dat op zijn beurt weer stoelt op de De Profundis psalm (130). Dr. Bettine Siertsema is liturg en laat hedendaagse poëzie horen waaruit eens te meer blijkt, dat de roep tot God van mensen in nood om uitzicht en perspectief universeel en tijdloos is.

Vocaal Ensemble Voci Vivaci zingt samen met vocale solisten en begeleid door een barokorkest deze cantate.
Peter Ouwerkerk heeft de muzikale leiding.
Henk Trommel is organist.
Dr Bettine Siertsema is liturg.