40-dagentijd

Als voorbereiding voor Pasen start op woensdag 14 februari de 40-dagentijd.

De PKN heeft voor die dagen een kalender gemaakt met voor elke dag een bijbeltekst, uitleg, gedicht of gebed. U kunt deze 40-dagenkalender gratis bestellen via deze link of via de diaconie (als u niet over internet beschikt via Lamkje Sminia, tel.nr. 020-6457284). Het thema voor dit jaar is “Ik ben er voor jou”. Het gaat over de werken van barmhartigheid zoals genoemd in Mattheus 25 vers-35 en 36.

Paasgroetenactie voor gevangenen.

Ook dit jaar is er de gelegenheid om kaarten te sturen aan gedetineerden. Ook zij hebben het in deze tijd niet makkelijk. Een kaartje met een paar woorden erop zal hen goeddoen.

U kunt de kaarten bestellen via de diaconie van de Kruiskerk, banknummer NL10 RABO 0174 9610 06 o.v.v. Paasgroetenactie en uw adres. Als u geen internet heeft kunt u bellen naar Lamkje Sminia, 020-6457284.

De kaarten kosten 2 euro per stuk, inclusief postzegel. Na overmaking van het bedrag zal iemand van de diaconie de kaarten bij u afleveren. Als u er een (bemoedigende) groet op geschreven hebt kunt u ze u bij de Kruiskerk of bij één van de diakenen in de brievenbus doen. De diaconie zorgt ervoor dat de kaarten op de plaats van bestemming komen.