‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie

Voor vrouwen van 18-99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig, die inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen.

Thema dit jaar is de tweede poot van Vrouwen Geloof: “geloven”. Wat houdt het geloof van vroeger nog in voor ieder van ons persoonlijk? Waar zijn we (nog) blij mee en waarom? Wat vinden we zinvol? Daarnaast gaan we verder nadenken over “troost”, het thema van vorig jaar.

We kunnen daarbij boeken gebruiken, zoals van Fokke Obbema: “De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan”. Of “Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego”, door Johan Goud. Of diverse verzamelde artikelen. De deelnemers leveren in tweetallen zelf een aandeel aan het

Locatie: Kruiskerk

Datum: 12 oktober, 9 november 2023, 11 januari 2024

Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Informatie:
Meta Schoonheim: m_schoonheir’n@hotmail.com, 06-48171563
Marijke Touw: marijketouw@hotmail.com
en Lili-jan Rohof: l_j_rohof@hotmail.com