Vervolg gemeentegesprek over kerkdienst en geloof

Bij de afronding van de vorige gemeentegesprekken constateerden we dat we nog niet met elkaar uitgesproken zijn. Er lag een vervolgvraag die al wel verwoord is, maar waar we niet meer aan toekwamen: hoe ervaren we de kerkdienst of viering in de relatie tot onze eigen geloofsbeleving?

We hopen dat we tijdens het gesprek beter zicht krijgen op de waarde van de kerkdienst voor ons gezamenlijk geloof door het delen van onze ervaringen. En mogelijk is dat weer opbouwend voor onze kerkelijke betrokkenheid en voor ons gevoel van verbintenis met anderen in de gemeente. En door dit samen te bespreken, komen we vast dichter de kern.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten, ook als u de vorige keer niet aanwezig kon zijn. Belangrijk blijft dat we elkaar niet beoordelen, maar beluisteren hoe ieder het beleeft. Zo kunnen we ongetwijfeld beter recht doen aan elkaar en groeit mogelijk een duidelijker gemeenschappelijk besef van wat ons dierbaar is.
Donderdag 19 januari ’s middags om 15.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur in de Kruiskerk.

ds. Roel Knijff