Pakjes- en Tasjes-actie

*Advent-pakjesactie: Inzameling op zondag 29 november en zondag 6 december a.s. vóór de dienst van 10 uur. Met de door u ingebrachte toiletartikelen – deze keer geen sokken –  worden tientallen cadeautasjes gevuld. Er staat een doos in de kerk waar u de spullen in kunt doen. Een lijstje van wat gevraagd wordt kunt u eventueel vinden in Present nr.8 op pagina 27. Graag kleine verpakkingen. Hiermee willen we zoals elk jaar weer een lichtpuntje zijn voor de dak- en thuislozen voor inloophuis Makom in Amsterdam. Kunt u niet naar de kerk komen, dan kunt u bijdragen via bankrekening NL32 INGB 0000 5268 33 van de Diaconie Amstelveen-Buitenveldert,. o.v.v. Adventpakjesactie.    (Informatie: Lamkje Sminia, tel. 020-6457284)

*Tasjesactie voor de kinderen van de Voedselbank
Voor zo’n 100 kinderen van de Voedselbank in Amstelveen verzorgen we, samen met de diaconie van de Paaskerk, in december een vrolijk tasje gevuld met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen met deze kinderen. Omdat het door de Covid-19 maatregelen lastig is de tasjes door gemeenteleden zelf te laten vullen, gaan de diakenen de cadeautjes hiervoor zelf inkopen. In de tasjes komt ook een geldbedragje wat de kinderen naar eigen inzicht kunnen besteden en ook een knutselkaart met een kerstgroet. Wij vragen u om een tasje te sponsoren (richtbedrag 5 euro) op bankreknr. NL32 INGB 0000 5268 33 van de Diaconie Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. Tasjesactie.