Uitkomst PGA-B brede gemeentevergadering van 22 dec 2020

Op dinsdag 22 december 2020 heeft er een online gemeentevergadering plaatsgevonden via kerkdienstgemist.nl (met 62 deelnemers) en Teams (15 deelnemers) in het kader van het beroepingsproces. De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben in deze vergadering de eerder van de beroepingscommissie overgenomen voordracht van ds. Barbara de Groot uit Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost voorgelegd aan de gemeente. Na een toelichting over de gevolgde procedure en informatie over de te beroepen predikant konden gemeenteleden vragen stellen via verschillende communicatiekanalen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Na beantwoording van de vragen konden gemeenteleden tijdens de vergadering bezwaar aantekenen tegen de gevolgde procedure. Alle communicatiekanalen bleven stil. Hiermee stemde de gemeente dus in met het uit te brengen beroep. Gemeenteleden hebben nog t/m zondag 27 december de tijd om bezwaar aan te tekenen. Daarna wordt de beroepsbrief overhandigd aan ds. de Groot. Zij heeft dan volgens de PKN kerkorde nog drie weken de tijd om het uitgebrachte beroep te aanvaarden.  Er komt van deze gemeentevergadering verder geen verslag.

Scriba AK