Goede Vrijdag

Op  Goede Vrijdag 2 april wordt in een muzikale dienst in de Kruiskerk in Amstelveen een light versie van Bachs Matthäus Passion uitgevoerd in combinatie met Nederlandse poëzie. Er mogen dit jaar vanwege de coronabeperkingen helaas geen toehoorders komen. Vanaf 18.30 uur is een livestream met goede geluidskwaliteit te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Honderden uitvoeringen van de Matthäus Passion zijn er in andere jaren overal in ons land te horen. In de voorbereiding op Pasen 2021 gaat alles anders. In de Kruiskerk brengt Het Bach Ensemble Amsterdam een deel van de Matthäus, de zeven mooiste aria’s en recitatieven en enkele prachtige koralen. Vocale solisten zijn Elvire Beekhuizen (sopraan), Elsbeth Gerritsen (alt) en Michiel Meijer (bas). Neerlandica Bettine Siertsema verbindt de muzikale onderdelen met elkaar via gedichten die op een andere manier dan de muziek menselijke emoties laten horen, die gevoeld worden bij verraad en liefde, bij wanhoop en woede, bij angst en verlatenheid.

Omdat koren momenteel niet mogen zingen, worden de koralen door bovenstaande solisten en tenor Jeffrey Iongh gezongen. Ieder is van harte genodigd om de livestream te volgen of naderhand de opname te zien en te horen.