Stabat mater dolorosa in Kruiskerk

Op  zondag 21 maart zal in een muzikale vesper in de Kruiskerk Amstelveen, van der Veerelaan 30a, het Stabat mater dolorosa van de Franse barokke componist Marc-Antoine Charpentier worden uitgevoerd. Aanvang 16.30 uur. Vanwege de coronabeperkingen mogen er in de kerk slechts dertig mensen worden toegelaten. Vooraf aanmelden is dus verplicht. Dat kan via cantate@kruiskerk-amstelveen.nl of via het online aanmeldformulier.

Voor mensen die thuis de vesper willen volgen, zendt de Kruiskerk ook een live-stream uit. Die kan vanaf 16:30 uur gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl

Omdat koorzang momenteel niet is toegestaan, is voor deze muzikale vesper in de lijdenstijd een Stabat mater uitgezocht dat door twee solisten gezongen wordt, sopraan Arleen van Wijland (foto) en tenor Joost van Velzen. Zij worden begeleid door een klein barokensemble onder leiding van Henk Trommel, de cantor-organist  van de Kruiskerk. Hij speelt zelf ook zowel op het kistorgel als op het grote orgel. Hanna Rijken, musicus en theoloog, is de liturg.

Charpentiers Stabat mater is een onderdeel van zijn tien ‘Meditaties voor de Vastentijd’, waarin de weg van Christus tot aan zijn kruisiging muzikaal wordt uitgebeeld. Het Stabat mater, van oorsprong een middeleeuwse gedicht, is in de loop der eeuwen vele malen op muziek gezet. Het is waarschijnlijk zo populair geworden omdat in de tekst ‘wijzelf’ naast Maria, Jezus’ moeder, staan en met haar meelijden als zij haar stervende zoon ziet.