Muzikale Vespers met Oosterhuisliederen in Kruiskerk

Op zondag 23 april zal in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, een muzikale vesper gehouden worden waarin en barokke cantate wordt uitgevoerd die omlijst wordt met een aantal Bijbelse liederen van Huub Oosterhuis. Aanvang 16:30 uur, de toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en is nodig voor de continuïteit van deze muzikale vespers.

Op Paaszondag overleed de bekende dichter Huub Oosterhuis. Hij laat ruim 700 gedichten en liederen na, die voor vele kerkelijke en niet-kerkelijke mensen van grote betekenis zijn, omdat de grote levensthema’s rond geloof, hoop en liefde er opnieuw en onnavolgbaar mooi in verwoord worden. In deze muzikale vespers zingen we enkele van zijn liederen en horen we zijn gedichten. Liturg in deze vesper is neerlandica Bettine Siertsema, een van de voorgangers van de Ecclesia waar Huub Oosterhuis vanaf het begin tot aan zijn dood bij betrokken was.

Zoals vaker in deze vespers het geval is, zal ook in deze een barokke cantate klinken. Deze keer is dat Herzlich lieb heb ich dich, o Herr van Dieterich Buxtehude (BuxWV 41).

Het vocaal ensemble Linguae atque cordis en een barokensemble nemen de uitvoering voor hun rekening onder leiding van dirgent Bert ’t Hart. Henk Trommel zal in deze vesper de organist zijn.

Orde van Dienst