The Crucifixion, Sir John Stainer

Op Goede vrijdag 7 april 2023 wordt om 20.00 uur The Crucifixion van Sir John Stainer uitgevoerd, door de Kruiskerkcantorij, aangevuld met gastzangers.

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke traditie de dood van Christus aan het kruis herdacht. Hiertoe zijn door diverse componisten passiemuziek geschreven.

The Crucifixion is een oratorium geschreven door Sir John Stainer in 1887. Het is bedoeld om gezongen te worden door kleinere cantorijen en koren, en bevat 5 hymnen die afwisselend met de gemeente gezongen worden. Het is voor het eerst opgevoerd op de dag na Aswoensdag, op 24 februari 1887, in de parochiekerk van Marylebone, waar het sindsdien jaarlijks wordt opgevoerd.

Solisten zijn Jelle Leistra tenor, Matthijs Mesdag – bas.
Het orgel wordt bespeeld door Jeroen Koopman.
Algehele leiding is in handen van Henk Trommel.

De Crucifixion is een wat kleiner oratorium die zonder pauze wordt uitgevoerd.

Toegang is vrij, na afloop is een collecte waarvan de onkosten worden betaald.