Oratorium van Händel bij 2e lustrum van Bach Ensemble Amsterdam

Zondag 9 oktober wordt ’s middags om 16:30 uur in een muzikale vesper in de Kruiskerk een selectie uit Händels bijbelse oratorium Israel in Eypt uitgevoerd. Liturg is ds Niek Scholten uit Aerdenhout. De toegang is vrij, er wordt een gift gevraagd om de onkosten die gemaakt worden te bestrijden.

De uitvoering van de oratoriumdelen gebeurt door koor en orkest van Het Bach Ensemble Amsterdam. Ook vocale solisten verlenen medewerking. Paulien Kostense dirigeert. Het ‘verhaal’ bestaat uit verzen uit de bijbel over de bevrijding van Israel uit de Egyptische slavernij en de daaraan voorafgaande plagen.

Het Bach Ensemble Amsterdam heeft dit zelden uitgevoerde werk ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan ingestudeerd. Het koor – soms gesplitst in een ‘dubbelkoor’ – is bij uitstek geschikt om Händels prachtige toonzetting uit te voeren van de lofzangen die over deze bevrijding worden aangeheven.

In de vesper zijn gedeelten uit het oratorium te horen. Wie het hele oratorium wil horen kan een week later terecht in de Amsterdamse Duif (Prinsengracht).