Eerste zondag na Trinitatis

11 juni 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: drs. Renger Prent
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Marleen Jongeneel
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst