Tweede zondag na Trinitatis

18 juni 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Tonneke van der Mede-de Rooij
Orgel: Thea Riesebos

Kruispuntjes
Orde van Dienst