Derde zondag na Trinitatis

25 juni 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Roel Knijff
Ouderling: Henk van der Meulen
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Henk van der Meulen
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst