Zondag 25 juni wordt ’s middags om 16:30 uur een Choral Evensong gehouden in de Kruiskerk in Amstelveen, van der Veerelaan 30a. Onder leiding van
predikant en musicus Hanna Rijken zingt de Vesperscantorij van de Kruiskerk geheel in Anglicaanse stijl deze evensong met chants, canticles, anthem en
de preces and responses. Duur ongeveer een uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, na afloop wordt een deurcollecte gehouden waaruit de onkosten worden bestreden.

Maandelijks is er in de Kruiskerk een muzikale vespers waar vaak eeuwenoude kerkmuziek wordt uitgevoerd. Eén keer per jaar, de laatste vespers voor de
zomer, brengt de Kruiskerk een Choral Evensong. Er klinkt deze keer een chant met psalm 46, een anthem (‘concertant’ koorstuk) van de renaissance componist Christopher Tye, een Magnificat en Nunc Dimittis van de romanticus Charles Wood. Ook de melodieën van de hymnen die gekozen worden, komen uit
de Anglicaanse traditie. Hanna Rijken is in Nederland de expert op het gebied van de Anglicaanse Choral Evensong. Zij is erop gepromoveerd en nu een warm pleitbezorgster van deze Anglicaanse kerkelijke traditie. De Kruiskerk verwelkomt haar graag deze keer voor de muzikale leiding.

De organist zal zijn Henk Trommel en de liturg ds. Roel Knijff.

Liturgie