Zesde zondag van Pasen

Deze zondag is er speciale aandacht voor het religieuze erfgoed in onze kerk

14 mei 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Roel Knijff
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Marijke vd Meulen
Lector: Paula Rose
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst