Vijfde zondag van Pasen

7 mei 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Roel Knijff en Rabbijn Soetendorp
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Anita Pfauth
Lector: Flip Brink
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst