Zondag Oculi, derde zondag in de veertig dagen
Dienst van schrift en tafel

3 maart 2024, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorgangers: Ds. Jan Compagner
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Herma Heminga
Lector: Josje Dijkstra
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst