Antependia

Een antependium is een afhangend kleed op de liturgische tafel. Afhankelijk van de periode in het kerkelijk jaar worden antependia in vier verschillende kleuren gebruikt: wit/goud, rood, paars/roze en groen. In het Dienstboek van de kerk staat wanneer welke kleur gebruikt wordt.

De Kruiskerk is ook in het bezit van de antependia van de met de Kruiskerk gefuseerde Pauluskerk en de Bankraskerk. Bijbehorende stola’s kunnen door de predikant gedragen worden over hun toga.

Enkele voorbeelden:

 

 

 

 

 

 

 

Paars antependium met ingeweven engel met bazuin met bijpassende stola in overeenkomstige kleuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen antependium gemaakt door Josje Smit (1926-2003). Zij was beeldhouwster, keramiste en textielkunstenaar. Op het doek staan de symbolen van de vier evangelisten: een adelaar voor Johannes, een rund voor Lucas, een leeuw voor Marcus en een mensfiguur voor Mattheüs. De bijbehorende stola is gemaakt door Janny Kuipers.

 

Rood antependium, eveneens gemaakt door Josje Smit. De duif staat voor de Geest.

 


 

 

 

 

Diverse stola’s