Het kerkgebouw

De kerk is ontworpen door architect Marius Duintjer. De bouw vond plaats in 1949 en 1950 zoals op de gedenksteen aan de buitenkant van de kerk staat aangegeven. De inwijding van de kerk vond plaats op 11 mei 1951. In 2011 werd de kerk aangewezen als Rijksmonument. De kerk is van algemeen belang als essentieel toonbeeld van vroege Wederopbouw, uit oogpunt van architectuurhistorie, cultuurhistorie en stedenbouwkunde. Uitvoeriger is dit omschreven in het Rijksmonumentenregister.

Zie ook elders op de website onder Het kerkgebouw