Pilaarschilderingen

De dragende stalen kolommen zijn in 1951 beschilderd door kunstenaar Jan Ooms (1915-1975) met apostelfiguren. Hij kwam op het idee omdat de apostelen in de Bijbel de pilaren en Jezus het fundament van de kerk genoemd worden. De apostelen hebben de blik gericht op de Christusfiguur die geschilderd is op de kolom achter de preekstoel aan de oostzijde van de kerk: de kant van de dageraad, het levenwekkende licht. De schilderingen worden voortgezet op de voorkant van de galerij. Een brochure over de pilaarschilderingen is in de kerk beschikbaar. Een artikel in Present gaat in op de afzonderlijke voorstellingen.