Stiltehoek en Iconen

In 2010 is in de kerk een Stiltehoek gecreëerd. Op twee tafels staan verschillende voorwerpen zoals het Doopregister en het Gedachtenisboek met de namen van overledenen en twee keramiekschalen met waxinelichtjes die aangestoken kunnen worden aan de grotere kaarsen in twee kandelaars. Het ontstaan en de inrichting van de Stiltehoek is in Present 1(2010)3  toegelicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de muur hangen sinds 2012 twee moderne  iconen gemaakt door de Russische kunstenaar Wasili Wasin (1957-). Aan de linkerkant hangt een voorstelling van de Annunciatie, waarbij de engel Gabriël de geboorte van Jezus aankondigt aan Maria. Aan de rechterkant verbeeldt de icoon de Transfiguratie, een gebeurtenis die staat beschreven in Lucas 9. Jezus ging de berg  op om te bidden met drie van zijn discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Tijdens zijn gebed veranderde zijn aanzicht en werd zijn kleding stralend wit. Naast hem verschenen Mozes en Elia die met Jezus spraken over zijn levenseinde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de presentatie en inwijding van de iconen op 9 september 2012 is een brochure samengesteld met een toelichting.