Luidklok

Op het liturgisch centrum staat een bronzen luidklok met een afzonderlijke klepel in een standaard. Deze klok is afkomstig uit de Bankraskerk. Na de fusie met de Kruiskerkgemeente is de klok meegenomen en wordt nu gebruikt om de eredienst in te luiden. De klok is vervaardigd door Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken. Aan de bovenzijde staat de datum: November 1970. Verder zien we een inscriptie met de volgende tekst: Non potest non laetari qui sperat in dominum, hetgeen betekent: het is niet mogelijk je niet te verheugen als je je hoop vestigt op de Heer.

Lodewijk Palm schreef een artikel over de Bankraskerkklok.